Fugt

Fugt

Tørrer du dagligt dine vinduer af for fugt?

Fugt på ruderne er et tydelig tegn på dårligt indeklima, der i værste fald kan give fugtskader, som kan medføre råd/svamp og være grobund for husstøvmider.
Men et dårligt indeklima går det ikke kun ud over dit hus. Det påvirker også dig og dine børn.

Fugt

Er luften "tung"?

Måske oplever du ikke selv andet end at luften ofte er “tung”, men det kan også have indflydelse på sundheden og humøret.

Dårligt indeklima kan give søvnproblemer, hovedpine, utilpashed og koncentrationsbesvær.

Et dårligt indeklima kan også være medvirkende årsag til astma og allergi.

Udluftning, frisk_luft

Åbner du vinduet i 10 minutter - hver 2. time?

Luften indendørs bliver oftest belastet af alle vores aktiviteter, mest selvfølgelig fra bad og køkken.

Men vi udleder hver især op til 1,5 l vand gennem udåndingsluft og sved, om dagen. Dette vand skal ud af huset ved hjælp af ventilation.

Det anbefales, at vi lufter ud 10 min. hver anden time, døgnet rundt for at opretholde god luft i boligen.

Når du forbedrer indeklimaet med en ventilationsløsning, forbedrer du også din families velvære og kan minimere risikoen for sygdomme.